Loading...
Adatkezelési Tájékoztató (GDPR) 2022-07-28T09:17:22+00:00

Adatkezelési Tájékoztató (GDPR)

A netify.hu honlap fenntartója (továbbiakban: Adatkezelő) vállalja, hogy a honlapon időpontkérés során személyes adatot nyújtó személy (továbbiakban: Felhasználó) adatait bizalmasan, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Felhasználó kijelenti, hogy a konzultációs időpontkéréshez szükséges személyes adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy Adatkezelő adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, felhasználja.

Felhasználó kijelenti, ekönyv letöltéshez szükséges adatainak megadásával ugyancsak önkéntesen hozzájárul, hogy Adatkezelő adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, részére email küldésére felhasználja.

 

Adatkezelő és elérhetőségei:

Igénybe vett adatfeldolgozók:

Ua.

 

ADATKEZELÉS

Adatkezelő által kezelendő adatok köre:

A konzultációs időpontkéréshez kötelezően megadott adatok, különösen Felhasználó neve, email címe, telefonszáma. Ekönyv letöltéshez Felhasznákló email címe.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő Felhasználó személyes adatait a telefonos konzultációra való jelentkezéshez gyűjti és kezeli. Adatkezelő Felhasználó email címét a letöltőlink kiküldése, és emailes kapcsolattartás céljából gyűjti és kezeli. Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a szükséges mértékben és ideig.

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása:

Az adatkezelést Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszüntetheti. Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az netify@netify.hu email címre küldött emaillel, és/vagy Adatkezelő címére (6000 Kecskemét, Reviczky Gyula u. 8. 4/10.) küldött postai küldeménnyel úgy, hogy Felhasználót Adatkezelő egyértelműen azonosítani tudja. Adatkezelő Felhasználó visszavonó nyilatkozatát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli Felhasználó minden megadott személyes adatát.

 

ADATVÉDELEM:

Adatkezelő gondoskodik Felhasználó személyes adatainak biztonságáról, védi Felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő a személyes adatokat Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

 

FELHASZNÁLÓ JOGAI:

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet. A kérelmet az netify@netify.hu email címre kell elküldeni. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást.

Felhasználó az 1992. évi LXIII. törvény 17.§ rendelkezése alapján jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadja, illetőleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.